Preloader

Questions? 0906-388-099 / 0938-807-897 / 08-6654-7485

Năng lực là những khả năng, kỹ năng, tính cách và tư cách tạo nên vượt trội trong công việc. Những người làm việc xuất sắc thường xuyên tạo ra kết quả tốt hơn so với người có năng suất làm việc bình thường.

Phát triển Năng lực Quản lý là một chương trình phát triển cá nhân được thiết kế độc đáo để hướng dẫn người lao động phát triển “Kế hoạch Phát triển Năng lực” và triển khai kế hoạch đó để trở nên hiệu quả hơn và có giá trị hơn đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào. Điểm then chốt của chương trình là chỉ ra được một số năng lực tạo ra hiệu suất làm việc vượt trội, khác biệt so với những năng lực làm việc trung bình khác.

Một khóa đào tạo toàn diện để phát triển một số trong 25 năng lực đã được xác định, bao gồm 7 tiêu chuẩn năng lực lãnh đạo, 8 kỹ năng giao tiếp và truyền thông, 6 kỹ năng mềm về quản trị và 4 khả năng tự quản lý… một chỉ số về năng lực chuyên môn, giải pháp sáng tạo và khả năng có thể được tuyển dụng.

Năng lực không thể phát triển được sau một đêm, hoặc học trong lớp. Với sự ham học hỏi của học viên và theo phương pháp huấn luyện đã được chuẩn hóa, những kỹ năng mong muốn sẽ từ từ nhưng chắc chắn phát triển bên trong con người học viên.

If you Have Any Questions Call Us On
0906-388-099