Preloader

Questions? 0906-388-099 / 0938-807-897 / 08-6654-7485

Questions? 0906-388-099 / 0938-807-897 / 08-6654-7485

30 giây đầu tiên và 30 giây sau cùng trong bất kỳ cuộc gặp nào có thể quyết định tương lai của bạn!

Bạn tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lần gặp đầu tiên không?

Mọi người tìm kiếm gì ở bạn trong 30 giây gặp gỡ đầu tiên?

Trong kinh doanh, những việc này được gọi là tác phong chuyên nghiệp (Executive presence).

Tác phong chuyên nghiệp quân trọng hơn một lời giới thiệu hoàn hảo. Nó không chỉ là phép xã giao trong công việc.  Nó vượt xa khỏi những kỹ năng, khả năng và tài năng. Tác phong chuyên nghiệp là sự phối hợp hoàn hảo của năng lực lãnh đạo, khả năng giao tiếp và kết nối, sẽ đóng vai trò quyết định về khả năng xây dựng mối quan hệ bền chặt với mọi người đối tác.

Tác phong chuyên nghiệp bao gồm 3 yếu tố:

  • Tính cách: mức độ trung thực, sự chính trực, sự khiêm nhường, đáng tin, sự tự tin
  • Tư cách: Lịch duyệt, Tầm nhìn, Quan điểm toàn cầu, và
  • Phong cách: vẻ bề ngoài, chủ đích, phong cách tương tác

Phương pháp đào tạo Phát triển Tác phong Chuyên nghiệp của chúng tôi là tương tác, tạo nên đâu ấn sâu sắc  để có thể tích lũy trong bộ não và sử dụng suốt cả cuộc đời. Phong cách hướng dẫn và phương pháp đào tạo của người huấn luyện – được mài dũa sau nhiều thập niên triển khai đào tạo nghề nghiệp và chuyển hóa năng lực lãnh đạo – nuôi dưỡng lòng nhiệt tình, tính kết nối, sự vui tươi và đoàn kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các học viên, và hơn hết là sự đảm bảo cho sự thành công của học viên.

 

If you Have Any Questions Call Us On
0906-388-099