Preloader

Questions? 0906-388-099 / 0938-807-897 / 08-6654-7485

Tiếng Anh Cho Người Quản Lý (EED) là một chương trình tiếng Anh được thiết kế cho nhân sự cao cấp đang làm việc tại các doanh nghiệp, và những học viên có động lực học tập cao, với trình độ tiếng Anh trung cấp và mong muốn:

  • Nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong môi trường làm việc
  • Học tập để tự tin làm việc trong môi trường đa văn hóa
  • Chuẩn bị để thuyết trình hiệu quả hơn
  • hương lượng thành công với khách hàng, nhà cung cấp và nhân viên
  • Có những đề xuất thuyết phục

Điểm nhấn của đào tạo EED không chỉ đơn thuần là học tiếng Anh mà còn giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp và trình bày bằng tiếng Anh. Người học cũng được làm quen với những thuật ngữ và khái niệm đặc biệt gắn liền với lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Thực hành thông qua việc đóng vai, bài tập tình huống, bài đọc xác thực và bài luyện nghe đáng tin cậy để quen dần với việc thể hiện tự tin, thành thạo trong những buổi thương thuyết, trình bày, đàm phán tiếp thị căng thẳng và những tình huống quan trọng khác.

If you Have Any Questions Call Us On
0906-388-099